Camperplaatsreglement

 • Campers dienen overeenkomstig op de gemarkeerde percelen geparkeerd. Er mag slechts één perceel worden bezet.
 • Tenten mogen alleen op hetzelfde perceel als de camper worden neergezet, in overleg met de beheerder.
 • Alle voorzieningen en afvoerstations dienen zorgvuldig te worden behandeld. Bij de vuilwaterput dient men een slang te gebruiken. GA NOOIT MET UW WIEL OP DE PUT STAAN! Schade aan banden door verkeerd gebruik van de vuilwaterput kunnen niet ten laste gelegd worden van de beheerder. Veroorzaakte schade aan de put dient onverwijld aan de beheerder te worden vermeld.
 • Ieder lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur dient te worden nagelaten.
 • De camperplaats dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten. Feces en afvalwater dienen in passende reservoirs te worden verzameld en via het aanwezige sanitaire station te worden verwijderd. Denkt u er om dat u het afval sorteert?
 • Het barbecueën is alleen met toestemming van de beheerder en passende apparatuur toegestaan. Hierbij moet gegarandeerd worden dat het gazon niet wordt beschadigd. Asresten moeten volledig gedoofd worden voordat deze via het resterende afval worden verwijderd. Gelieve erop te letten dat uw buren door rookontwikkeling niet op ontoelaatbare wijze mogen worden lastig gevallen. Open vuur is verboden
 • Straalkachels en Airco zijn niet toegestaan.
 • Honden aan de lijn. ( ook bij de camper) en de hond buiten het terrein uit laten. Neemt u een zakje mee?
 • Een gebruik dat langer duurt dan een week, dient vooraf bij de eigenaar te worden aangemeld en door deze worden goedgekeurd.
 • Er kunnen geen plekjes voor, en door elkaar worden gereserveerd.
 • Uw radio en/of tv alleen gebruiken voor uzelf, geen buren storen.
 • Op de vertrek dag dient uw plaats om 12.00 uur schoon en ontruimt te zijn, anders zijn wij genoodzaakt u nog een dag in rekening te brengen. ( of in overleg met de beheerder )
 • Schade aan campers kunnen niet ten laste gelegd worden van de eigenaar.
 • Het graven van putten, geulen e.d. is niet toegestaan
 • Het gebruik van de speeltoestellen is geheel voor eigen risico.
 • Men dient de instructies van de eigenaar op te volgen
 • Geen vloerkleden op het gras en voortenten ( wel luifel)
 • Het is niet toegestaan om te vissen tussen het pompstation en de woonarkv.m. het aanleggen van boten om te tanken, te lozen of water te tappen. Na 18.00 uur kan dit wel. Achterop het terrein, bij de campers aan het water, kan wel de hele dag worden gevist.
 • HET GEBRUIK VAN GIETERS EN JERRYCAN IS IN HET SANTITAIRGEBOUW NIET TOEGESTAAN.(OOK NIET BIJ HET AFWASTABLEAU.) Dit i.v.m. het vernielen van de kranen…
  U kunt hiervoor het watertappunt met muntinworp gebruiken ( € 0.10 voor 10 liter € 1,00 voor 100 liter )
 • Het gebruik van een wifiversterker is niet toegestaan en ook niet nodig. Toch slechte ontvangst? Vertel het de beheerder.
 • Bent u tevreden vertel het een ander, heeft u klachten vertel het ons.

Januari 2019